Related articles

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Prédikálás 2.0.. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 153-170

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Az Ószövetség helye a mai magyar nyelvű református igehirdetésben. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 255-278

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 129-144
  2. Zoltán Adorjáni: Bogárdi Szabó István: Közelítések és közeledések. In: Református Szemle 96 (2003), 431-432

György Papp

  1. György Papp: Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 69-95

Zsolt Kozma

  1. Zsolt Kozma: Jel, jelentés és jelzett valóság. A Jelenések könyvének titkai. In: Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2012), 51-58