Egyiptom

A TLA a világ legnagyobb elektronikus, lemmatizált egyiptomi szövegkorpusza, amely hieroglif, hieratikus és demotikus feljegyzések átírását és fordítását tartalmazza. A TLA két alapvető eszközt kínál az ősi egyiptomi szövegvilág és szókincsének kutatására: a szövegkorpuszt és a lemma listákat (szótárat).

Drawing inspiration from Isa. 19.19, which speaks of a ‘stele of Yhwh’ at the border of Egypt, B. argues that the assemblage of prophecies against foreign nations in Isaiah 13–23, of which Isaiah 18–20 is a part, is intended to function in the same way as an Assyrian victory stele, listing the nations subdued and proclaiming that Yhwh is ruler of the world.

A tárgy célja nem több mint bevezetés néhány jelentős vallás történetébe, születésének, tanítása fejlődésének, mai állapotának világába, azért hogy az eljövendő lelkészek képesek legyenek eligazodni az ókori kultúrák és a világvallások területein.
A cél érdekében a „primitív” vallási formák jellemzése után a termékeny félhold illetve az ókor néhány nagy kultúráját vizsgáljuk, majd pedig azokkal a vallási rendszerekkel foglalkozunk, amelyeket általában 'világvallások' néven szoktunk emlegetni.

Attempts to reconstruct the compositional history of the book of Isaiah confine themselves mainly to chapters 1-12 and 28-39, supposed to shroud the basic core of any early collection of Isaianic texts. Other investigations which verge on the group of prophecies concerning the nations in Isa 13-23 rarely delve into exegetical details to the extent that the reader of Isaiah would feel convinced to stand here on familiar grounds. Even others, overtly restricted to a small pericope inside Isa 13-23, often neglect the significance of this larger context.

Het boek Jesaja blijft een onuitputtelijke bron van studie. De fascinerende inhoud en Bijbels-theologische impact van dit boek dagen steeds weer nieuwe Bijbelgeleerden uit om er studie van te maken. Zo ook de uit Cluj in Roemenië afkomstige Csaba Balogh. Hij heeft zich een aantal jaren uitvoerig beziggehouden met Jesaja’s profetieën over de volken (Jesaja 13-23). Daarbij spitste hij zich toe op die over Egypte en Nubië (Jesaja 18-20). In september 2009 resulteerde dat in het behalen van de doctorstitel aan de Theologische Universiteit van Kampen (Broederweg).

Bár Ézs 19,16-25-t gyakran a késő fogság utáni időszak eszkatologikus próféciáival hozzák kapcsolatba, a prófécia szövegének, teológiájának és lehetséges történelmi hátterének vizsgálata arra indít, hogy megkérdőjelezzük ezt a feltételezést. Ézs 19-ben nem egyszerűen „univerzalizmusról” van szó, hanem ennek a JHVH világuralmát valló képzetnek arról a formájáról, amely a JHVH-nak való szolgálatot és az idegen népekhez való viszonyát nem eszkatologikus, hanem történeti keretek között képzeli el (vö. pl. 19,23: „szolgálni fogja Egyiptom Asszíriát”).

This is a study of Isaiah 18-20, three chapters in the so-called Isaianic prophecies concerning the nations, Isaiah 13-23 (24-27). Beyond being located close to each other in this literary corpus, there is at least one common element that ties these three chapters together: Isaiah 18-20 deal with two neighbouring countries of the Nile, Kush and Egypt respectively.

Subscribe to Egyiptom