keresztyénség és világvallások

A kurzus bemutatja a Romániában elismert egyházak és felekezetek hit- és életfelfogását, illetve ismerteti az új vallásos mozgalmak és szekták legfontosabb tanításait. Ugyanakkor hangsúlyozza az ökumenikus mozgalom és a világvallások közötti dialógus szükségességét.

This illuminating historical and theological argument is an essential work for anyone wishing to understand the major changes that are inexorably altering the face of modern world religions.

Subscribe to keresztyénség és világvallások