Felekezetismeret

A kurzus bemutatja a Romániában elismert egyházak és felekezetek hit- és életfelfogását, illetve ismerteti az új vallásos mozgalmak és szekták legfontosabb tanításait. Ugyanakkor hangsúlyozza az ökumenikus mozgalom és a világvallások közötti dialógus szükségességét.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus révén a hallgató fejleszti ökumenikus gondolkodását és a dialógus készségét a világvallások irányában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 108
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 40
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 80

Vizsgáztatás

A megjelölt bibliográfiából a hallgató szóbeli vizsgán ad számot.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben