Modern filozófia

A kurzus áttekinti az európai filózófia történetét a reneszánsz korától napjainkig, és rávilágít a filozófia kereszténységben és napjaink társadalmában betöltött helyére és szerepére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató megismeri a filozófia szerepét a kereszténység tanainak kialakulásában.

Általános kompetenciák

A kereszténység eszmetörténetének filozófiai kontextusban való elhelyezése növelik a hallgató kritikus gondolkodási készségét, illetve a más szemléletek, elvek iránti toleráns magatartását.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 78
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga: 60%. Szemináriumi dolgozat és az órán való aktív jelenlét: 40%.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet