Tódor Csaba

Dr. Tódor Csaba az unitárius tanszék rendszer teológiai adjunktusa.

Oktatott tárgyak:
Enciklopédia, Modern filozófiatörténet, Unitárius hittan, Unitárius etika, Felekezetismeret, Vallásfilozófia

Elérhetőség:
iroda: 1 em. / 132. sz.
email: todorcsaba@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0 755 904 389