Hitvallásismeret I

A hallgatónak ismernie kell a Heidelbergi Káté szövegét, érzékelnie kell annak patrisztikus és középkori hátterét, világosan kell látnia a 16. századi katolicizmussal szemben folytatott polémia lényegét, valamint a különböző protestáns irányok egymáshoz viszonyított azonosságát és különbözőségét. Lényeges továbbá, hogy a hallgató képes legyen e hitvallást az igehirdetést szabályzó normaként alkalmazni - természetesen a Szentírás általi "jobbra tanítás" lehetőségének nyitottságában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus fejleszti a diák azon készségét, hogy rendszerben lássa a keresztyén tanítás leglényegesebb elemeit; hogy elhelyezhesse azokat egy kronologikus dogmatörténeti fejlődésvonalon; hozzásegíti azon képesség kialakításához, mellyel az ötödfél évszázados tanítás aktualitását megragadhatja illetve felismerheti ennek korhoz kötött jegyeit és különbséget tehet a kettő között.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 60
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 28
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 2
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 32

Vizsgáztatás

A hallgató az írásbeli vizsgára való jelentkezés feltételeként a Heidelbergi Káté szövegének pontos ismeretéről ad számot szóbeli kikérdezés során.

Bibliográfia

Forráskiadvány

Könyv