értékelés

La sfârșitul fiecărui semestru, cursurile aferente și cadrele didactice sunt evaluate de către studenți. Începând cu anul academic 2014/2015 evaluarea se realizează online prin completarea unor formularele electronice specifice accesibile pe bază de coduri aleatoare, alocate printr-un proces de anonimizare. Studenții au posibilitatea să completeze câte un formular pentru fiecare disciplină contractată pentru semestrul în curs.

A mellékelt menüsor segítségével elérhetők a Protestáns Teológiai Intézet hallgatói által félévenként kitöltött névtelen tárgy- és oktató-értékelő online űrlapok összesített adatai.

A 2014-2023 időszakra vonatkozó adatok különböző csoportosításban elérhetők a jobboldali menüsorból.

Subscribe to értékelés