Books published by the teachers of the Protestant Theological Institute

Zsolt Kozma : Liturgika
Cluj-Napoca: K. N., 2000. 82 pp.
Zsolt Kozma : Pojmenika. A személyes lelkigondozás elmélete
: Protestant Theological Institute, 2000. 3 pp.
Dezső Buzogány : Az erdélyi IKE története 1930-ig
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Cluj-Napoca: , 1999. 352 pp.
Dezső Buzogány : Melanchthon és a szabad művészetek
Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 1999. 150 pp. | ISSN 1454-0347
Elek Rezi : Válaszd az életet! Unitárius erkölcstani tanulmányok
Unitárius Könyvtár 1; Cluj-Napoca: Erdélyi Unitárius Egyház, 1999. 97 pp.
Dezső Buzogány : Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján
Debrecen, Budapest: , 1999. 155 pp. | ISBN 9638360291
Dezső Buzogány : Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 6; Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 1999. 178 pp. | ISSN 1454-0347
Székely Árpád, Kovács László Attila : A református kántor kézikönyve
Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 1 pp.
Zoltán Adorjáni : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás
Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 1997. 200 pp.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének második kiadása elsősorban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. Az általános bevezetés után három főrészre tagolt és mindenekelőtt leíró jellegű nyelvtan hangtani alapismereteket nyújt, majd szótani és mondattani kérdéseket ír le. Jóllehet az igényes nyelvtanok legterjedelmesebb részét a...

Juhász István : Hitvallás és türelem
Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 1996. 163 pp.

Pages