Books published by the teachers of the Protestant Theological Institute

Zoltán Adorjáni : Ót és újat
Areopágosz Könyvek; Cluj-Napoca: Koinónia, 2004. 323 pp. | ISBN 9378022916

„Készítsétek az Úrnak útját…” Keresztelő János ézsaiási próféciát újraélesztő igehirdetése az által vált tartalmassá, átütő erejűvé és tömegeket mozgatóvá, hogy nem a teljes újdonság erejével hatott. Így János a régi és nagyon mélyre nyúló gyökerek sarjasztásával vált az áthagyományozás kiemelkedő mesterévé. Ez pedig magának Istennek a módszere volt. Ő Isai régi...

Zsolt Kozma : Szavak az Igéből
Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 2004. 260 pp.
Kurta József : Sylvester János és magyar humanizmus
Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2003. 34 pp.

Ez a tanulmány a magyar erazmisták vezéralakjának életét és munkásságát mutatja be.

Sándor Béla Visky : Bizalom a határon. Teológiai esszék és tanulmányok
Cluj-Napoca: Koinónia, 2003. 240 pp. | ISBN 9789738022751

„Hinni annyi, mint túl lenni a halálon. De hogyan lehetünk túl, ha egyszer innen vagyunk? A présbe kényszerültek végső válasza – Jóbné idült javaslata szerint – Isten megátkozása és a pusztulás. Avagy: bizalom a határon.”

Visky ​​S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes...

Jenő Kiss : Die Klage Gottes und des Propheten. Ihre Rolle in der Redaktion und Komposition von Jer 11-12, 14-15 und 18
Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 99; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2003. 229 pp. | ISBN 3788719443

In den mehrschichtigen Textkomplexen Jer 11-12, 14-15 und 18 stehen die Klagen Gottes und des Propheten nebeneinander. Zwar sind zwischen den göttlichen und prophetischen Klagen keine literarischen Beziehungen erkennbar, die inhaltlichen Affinitäten sind jedoch offensichtlich: Wie Gott über seine Verlassenheit klagt, so klagt Jeremia über seine Isolation, aus der er...

Kovács László Attila : Éneklő-zenélő egyház
Cluj-Napoca: Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, 2003. 1 pp.
Vilmos József Kolumbán : Törvényhozó egyház (1600-1800)
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 9; Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 2002. 156 pp. | ISSN 1454-0347
Zsolt Kozma : Hagyomány és időszerűség. Tanulmányok
Cluj-Napoca: Protestant Theological Institute, 2002. 239 pp. | ISBN 97385550963
Zsolt Kozma : Jézus Krisztus példázatai
Gödöllő: Iránytű, 2002. 552 pp. | ISBN 9639055093

A keresztény bibliatudománynak a legkorábbi időktől vágya és törekvése volt, hogy az evangéliumi hagyományban biztosan felismerje azokat a gondolatokat, szavakat, az „ipsissima verba” anyagát, amelyek a legmegbízhatóbban és a legbiztosabban magának Jézusnak az üzenetét és beszédmódját őrzik. Az aligha kétséges, hogy a Mester példázatokban tanított, ezek képi világának...

Kurta József : Az Öreg Graduál századai Erdélyben
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 8; Cluj-Napoca: Erdélyi Református Egyházkerület, 2002. 168 pp.

Pages