Az erdélyi unitárius egyház története I.

Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István (ed.): Az erdélyi unitárius egyház története I.. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2005. 1 pp. (Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Sándor Kovács, Molnár B. Lehel)