Habakuk könyvének premasszoretikus szövege nyomában

Csaba Balogh: Habakuk könyvének premasszoretikus szövege nyomában. In: Oláh Zoltán (ed.): Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről. Budapest: Szent István Társulat 2019. 17-46

Ebben a tanulmányban két olyan vitatott szövegrészt vizsgálok meg Habakuk könyvéből (Habakuk 1,5 és 2,5), ahol a Masszoréta Szövegnél korábbi verziók egy, a masszoréta hagyománynál korábbi szövegvariánsba engednek betekintést. Az elemzésben Habakuk könyvének két legrégebbi tanúját hívom segítségül, a Septuagintát és a qumráni Habakuk pešert (illetve elemzem a hasonló irányba mutató szír Pesittát is). Az elemzésre kerülő szövegrészek esetében nagy valószínűséggel nem kései, hanem korai olvasatokról kell beszélnünk.