A gyermekkeresztség a háznép szemszögéből

Zoltán Adorjáni: A gyermekkeresztség a háznép szemszögéből. In: Péter István (ed.): Az őrállók. Emlékkönyv dr. Molnár János tiszteletére.. Kolozsvár: Presa Universitară Clujeană - Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2021. 13-30