Tiszántúli püspökökhöz köthető könyvek az erdélyi gyűjteményekben

Ősz Sándor Előd: Tiszántúli püspökökhöz köthető könyvek az erdélyi gyűjteményekben. In: Bodó Sára (ed.): „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020. 543-552