A Királyhágómelléki Református Egyházkerület születése

Dezső Buzogány, Ősz Sándor Előd: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület születése. In: Confessio 34.2 (2010), 92-117. pp.