Erdő János unitárius teológus megjelent munkáinak értékelése

Elek Rezi: Erdő János unitárius teológus megjelent munkáinak értékelése. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007. 315-319