Az unitárius rendszeres teológia irodalma

Elek Rezi: Az unitárius rendszeres teológia irodalma. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007. 151-167