Bibliaismereti kézikönyv

Pecsuk Otto (ed.): Bibliaismereti kézikönyv. Budapest: Kálvin János Kiadó 2004. 675 pp. ISBN 963300988X

A kézikönyv elsősorban a közép- és felsőszintű oktatás igényeihez alkalmazkodva közöl fontos tartalmi és háttérismereteket az egyes biblia könyvekről. A szerzők a Magyar Bibliatársulat tizenkét protestáns tagegyházának biblikus tudósai. Írásaikon az objektív tudományosságra való törekvésen túl átsugárzik mély, személyes hitük is.

Course using this publication

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.