Küroszi Theodorétosz: Haereticarum fabularum compendium – Ariusról és Apollinariszról

György Papp: Küroszi Theodorétosz: Haereticarum fabularum compendium – Ariusról és Apollinariszról. In: Református Szemle 99.5 (2006), 527-535. pp.