Jób Testamentuma

Zoltán Adorjáni: Jób Testamentuma. In: Adorjáni Zoltán (ed.): Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2006. 17-34