A secular decree on interfaith acceptance based on the Bible

István Pásztori-Kupán: A secular decree on interfaith acceptance based on the Bible. In: Geneza şi semnificaţiile ideii de toleranţă religioasă în Principatul Transilvaniei (secolele XVI–XVIII). Annales Universitatis Apulensis. Gyulafehérvár: Altip 2010. 19-41