Apostoli tekintély és hitigazság. A Kánon kialakulásának alapvető kritériumai és Gal 1–2

Dezső Kállay: Apostoli tekintély és hitigazság. A Kánon kialakulásának alapvető kritériumai és Gal 1–2. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 103-122. pp.