Történetírás az ókori Izraelben

Karasszon István: Történetírás az ókori Izraelben. In: Karasszon István (ed.): Az Ószövetség fényei. Veterotestamentica. Protestáns Művelődés Magyarországon 10. Budapest: Mundus Kiadó 2002. 62-71