Az Ószövetség történelemszemlélete. (Jelzések egyháztörténetírásunk felé)

Zsolt Kozma: Az Ószövetség történelemszemlélete. (Jelzések egyháztörténetírásunk felé). In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007. 37-52