Related articles

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?. In: Református Szemle 111 (2018), 365-374
 2. Zoltán Adorjáni: Előszó. In: Varga László: Elő hitkérdések. Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán. Marosvásárhely (2008), 7-7

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: Teremtés és születés. A Zsoltárok 139:13-16 antropológiai kérdései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36
 2. Csaba Balogh: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16. In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176
 3. Csaba Balogh: Noțiuni la antropologia Psalmului 139:13. In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30
 4. Csaba Balogh: Megbánó Isten - változó Isten. Az ószövetségi teológia korlátairól és lehetőségeiről. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 9-31

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója. In: Lovas Borbála (szerk.), Nádor Zsófia (szerk.), Szatmári Áron (szerk.), Szilágyi Emőke Rita (szerk.) Mikro & Makro 6 (Budapest: Pécsi Tudományegyetem 2012), 153-163

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: Pro homine ethico. The need for an ethical collaboration between theology and other sciences. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
 2. István Pásztori-Kupán: Lehet-e a teológia a többi tudomány lelkiismerete? A "tudományos semlegesség" mítoszának végnapjai. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Veress Károly (szerk.) Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141

Elek Rezi

 1. Elek Rezi: A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje - unitárius nézőpontból. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 243-258

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : Teológiai szempontok a kreáció-evolúció vitához. In: Béres Tamás (szerk.) Történet – Metafora – Párbeszéd. Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról (Budapest: Kálvin János Kiadó 2009), 261-295
 2. Sándor Béla Visky : Teológiai szempontok a kreáció-evolúció értelmezéséhez. In: Református Szemle (2002), 206-225

Zsolt Kozma

 1. Zsolt Kozma: A Biblia és a természettudományos hipotézisek. In: Erdélyi Református Naptár a 2009. évre (2008), 48-55