Related articles

György Papp

 1. György Papp: Kálvin, az egyházatyák, a nők és a keresztelési jog. In: D. Tóth Judit (szerk.), Papp György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (Sárospatak: Hernád Kiadó 2019), 48-63
 2. György Papp: Khrüszosztomosz írásainak visszhangja az Institutio 1559-es kiadásában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 81-99
 3. György Papp: Gnosztikusok és az egyháztant vitató óegyházi teológusok az Institutióban. In: Református Szemle 106 (2013), 649-661
 4. György Papp: Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325
 5. György Papp: Kálvin tanítása az ellenség iránti szeretetről. In: Református Szemle 102 (2009), 659-669

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : "Kálvinista" vonások Vladimir Jankélévitch antropológiájában. In: Berszán István (szerk.) A reformáció aktualitásai (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság 2018), 195-207

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: Az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában. In: Református Szemle 102 (2009), 573-594

Dezső Buzogány

 1. Dezső Buzogány: Kálvin és Melanchthon, avagy "meg kellene házasodnod, János!". In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 261-272

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Előszó. Református örökség és Kálvin a Református Szemlében. In: Református Szemle 102 (2009), 533-538

Zsolt Geréb

 1. Zsolt Geréb: Kálvin kommentárja az első Thesszalonikai levélhez. In: Református Szemle 102 (2009), 539-546

Tamás Juhász

 1. Tamás Juhász: Mirabilis est cursus verbi Dei. Die Entwicklung des Helvetischen Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone. In: Fata Márta (szerk.), Schindling, Anton (szerk.) Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Münster: Aschendorff 2009), 64-78

Vilmos József Kolumbán

Horváth Levente