Related articles

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Szövetség a démonok fejedelmével? Jézus elleni vádak az evangéliumokban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 7-34
 2. Szabolcs Czire: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
 3. Szabolcs Czire: Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38–42 // Lk 6,27–30). In: Benyik György (szerk.) Gyűlölet és kiengesztelődés (Szeged: JATE Press 2016), 63-89
 4. Szabolcs Czire: A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése. In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57
 5. Szabolcs Czire: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116
 6. Szabolcs Czire: A Jézus-szeminárium: bemutatás és bírálat. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 313-325
 7. Szabolcs Czire: Ha egy kutató őszinte Jézushoz: Robert W. Funk és a második reformáció. In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
 8. Szabolcs Czire: A mai európai Jézus-kutatás. In: Keresztény Magvető 105 (1999), 16-28

Botond Péter Koppándi

 1. Botond Péter Koppándi: A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei. In: Református Szemle 108 (2015), 117-136

György Papp

 1. György Papp: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
 2. György Papp: Alászállt a poklokra. In: Református Szemle 104 (2011), 55-73
 3. György Papp: Az Úr Jézus Krisztus szenvedése a korai keresztyén hitvallásokban. In: Református Szemle 100 (2007), 636-643

Zsolt Geréb

 1. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116
 2. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115