Alexandriai Kürillosz és Küroszi Theodorétosz a Jézus Krisztus megkísértéséről: Az alexandriai és az antiochiai krisztológia hasonlóságai és különbözőségei

István Pásztori-Kupán: Alexandriai Kürillosz és Küroszi Theodorétosz a Jézus Krisztus megkísértéséről: Az alexandriai és az antiochiai krisztológia hasonlóságai és különbözőségei. In: Református Szemle 97 (2004), 57-81. pp.