Related articles

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11 (2020), 127-144
  2. Elek Rezi: A Ferencz József-féle unitárius káté fordításai. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 3-18
  3. Elek Rezi: 150 éves a Ferencz József-féle Unitárius Káté. In: Unitárius Kalendárium (2013), 98-102
  4. Elek Rezi: Ferencz József püspök és az erdélyi unitárius egyház újjászervezése az I. világháború után. In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok (Kolozsvár: Unitárius Egyház 1999), 15-21
  5. Elek Rezi: Ferencz József püspök teológiájának szerepe az erdélyi unitárius egyház első világháború utánni újjászervezésében. In: Lakiteleki Unitárius Emléknapok (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 1999), 15-21
  6. Elek Rezi: A Ferencz József-féle káté szellemi háttere. In: Keresztény Magvető 89 (1983), 108-114

Sándor Kovács

  1. Sándor Kovács: Ferencz József Angliában. Adalék egy „azonnal felajánlott” ösztöndíj történetéhez. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 283-299