Related articles

György Papp

  1. György Papp: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A jubileumi Varia-rovat elé. In: Református Szemle 100 (2007), 2-3
  2. Zoltán Adorjáni: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
  3. Zoltán Adorjáni: Isten adja a növekedést. In: Református Szemle 94 (2001), 3-5