Studii și articole similare

Papp György

  1. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: A jubileumi Varia-rovat elé. In: Református Szemle 100 (2007), 2-3
  2. Adorjáni Zoltán: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
  3. Adorjáni Zoltán: Isten adja a növekedést. In: Református Szemle 94 (2001), 3-5