Related articles

Jónás Norbert Ferenc

 1. Jónás Norbert Ferenc: Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13 (2022), 81-128

Zsolt Kozma

 1. Zsolt Kozma: Nem. Jézus válasza a világnak az első három evangélium szerint. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11 (2020), 65-124

Vilmos József Kolumbán

 1. Vilmos József Kolumbán: Recenzió: Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor. In: Református Szemle 94 (2001), 316-317

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. In: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14 (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020), 525-541

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Makkai Sándor (1890–1951). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 206-234

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
 2. Szabolcs Czire: Az erőszakmentes ellenállás első előfordulásai a korai zsidóságban. In: Szécsi József (szerk.) Keresztény – Zsidó Teológiai évkönyv (Budapest: Keresztény-Zsidó Társaság 2015), 45-59

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : "Egy hajszálon múlott az életem". In: Ney, Philip-G. (szerk.), Peeters-Ney, Marie A. (szerk.) Abortusztúlélők (Kolozsvár: Koinónia 2001), 5-21
 2. Sándor Béla Visky : Miért vagyok keresztyén?. In: Somogyi Botond (szerk.) Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2000), 125-132
 3. Sándor Béla Visky : Eutanázia-kérdés keresztyén szemmel. In: Erdélyi Református Naptár az 1999. évre 1998 (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1998), 109-119

Elek Rezi

 1. Elek Rezi: Alkoholizmus. In: Keresztény Magvető 95 (1989), 208-215