Miért vagyok keresztyén?

Sándor Béla Visky : Miért vagyok keresztyén?. In: Somogyi Botond (ed.): Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2000. 125-132