Related articles

Jenő Kiss

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Jézus és a törvény. In: Keresztény Magvető 104 (1997), 38-48

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény?. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 61 (2016), 54-66

György Papp

  1. György Papp: Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás. In: Református Szemle 108 (2015), 64-75
  2. György Papp: Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 31-68
  3. György Papp: Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325

Botond Péter Koppándi