Kapcsolódó tanulmányok

Kiss Jenő

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Jézus és a törvény. In: Keresztény Magvető 104 (1997), 38-48

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény?. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 61 (2016), 54-66

Papp György

  1. Papp György: Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás. In: Református Szemle 108 (2015), 64-75
  2. Papp György: Hit és törvény viszonya a Gal 2,15–4,7-ben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 31-68
  3. Papp György: Az Isten törvényéről szóló tanítás Kálvin teológiájában, a dogmatika és az etika határán. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 297-325

Koppándi Botond Péter