Related articles

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 325-343
 2. Zoltán Adorjáni: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
 3. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888. nov. 4. - 1974. márc 8.). In: Református Szemle 107 (2014), 705-714
 4. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Az Út 30 (2004), 197-202
 5. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Kút 4 (2002), 6-7
 6. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Tonk Márta (szerk.), Adorjáni Zoltán (szerk.) Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
 7. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2001), 107-121
 8. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888–1974). In: Imre Lajos: Önéletírás (Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 1999), 7-15
 9. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888-1974). In: Erdélyi Református Naptár az 1997. évre (1996), 231-232
 10. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888–1974). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 235-276

Vilmos József Kolumbán

 1. Vilmos József Kolumbán: "A megfontolt iskolaszervező, Backamadarasi Kis Gergely". In: Korunk 28 (2017), 38-45

Botond Péter Koppándi

 1. Botond Péter Koppándi: Recenzió: Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel. In: Keresztény Magvető 116 (2010), 100-104

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: Új keresztyén életrend a Római Birodalomban. In: Református Szemle 95 (2002), 198-205