Új keresztyén életrend a Római Birodalomban

István Pásztori-Kupán: Új keresztyén életrend a Római Birodalomban. In: Református Szemle 95 (2002), 198-205. pp.