Új keresztyén életrend a Római Birodalomban

Pásztori-Kupán István: Új keresztyén életrend a Római Birodalomban. In: Református Szemle 95 (2002), 198-205. pp.