Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: A Q–forrás rekonstruálása (1.). A hipotézistől az írott dokumentumig. In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata. In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199

Zsolt Geréb

  1. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116
  2. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A történeti Jézus Krisztus kora. II. In: Keresztény Szó 9 (1998), 10-14
  2. Zoltán Adorjáni: A történeti Jézus Krisztus kora. III. In: Keresztény Szó 9 (1998), 18-23
  3. Zoltán Adorjáni: A történeti Jézus Krisztus kora. I. In: Keresztény Szó 9 (1998), 23-27