Kapcsolódó tanulmányok

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A Q–forrás rekonstruálása (1.). A hipotézistől az írott dokumentumig. In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21

Koppándi Botond Péter

  1. Koppándi Botond Péter: Pál apostol athéni beszédének retorikai-kritikai vizsgálata. In: Keresztény Magvető 119 (2013), 179-199

Geréb Zsolt

  1. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116
  2. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. II. In: Keresztény Szó 9 (1998), 10-14
  2. Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. III. In: Keresztény Szó 9 (1998), 18-23
  3. Adorjáni Zoltán: A történeti Jézus Krisztus kora. I. In: Keresztény Szó 9 (1998), 23-27