Related articles

György Papp

 1. György Papp: Pentru noi oameni, și pentru mântuirea noastră. Încarnarea domnului Isus Hristos în crezurile Bisericii Antice. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 81-93

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 2. Tímea Benkő: Krisztus, Isten Báránya – Agnus Dei. In: Evangélikus Harangszó (2021), 20-21
 3. Tímea Benkő: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
 4. Tímea Benkő: „Emeljük fel szívünket!” Hálánk áldozata. In: Evangélikus Harangszó (2020), 20-21
 5. Tímea Benkő: „Gyermek születék Betlemben.” Egy középkori kanció az oltszakadáti evangélikusok hagyományában. . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2019 (2019), 177-188
 6. Tímea Benkő: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13
 7. Tímea Benkő: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12
 8. Tímea Benkő: Liturgia ex machina? Liturgikai konferencia Lipcsében. In: Evangélikus Harangszó (2018), 13-14
 9. Tímea Benkő: Der Versuch einer Vereinheitlichung des Lutherischen Gottesdienstes in der Habsburgermonarchie unter Joseph II. Der Pressburger Agendenentwurf von 1784 im Königreich Ungarn. In: Fata, Márta (szerk.), Schindling, Anton (szerk.) Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918 (Münster: Aschendorff Verlag 2017), 669-692

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
 2. Szabolcs Czire: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
 3. Szabolcs Czire: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
 4. Szabolcs Czire: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6
 5. Szabolcs Czire: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Szabó Árpád (szerk.) Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 53-99
 6. Szabolcs Czire: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116

Sándor Kovács

 1. Sándor Kovács: Das Abendmahl in der unitarischen Liturgie des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Wien, Ulrich A. (szerk.), Brandt, Juliane (szerk.), Balogh F. András (szerk.) Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen (Köln:, Bécs: Böhlau 2013), 241-289
 2. Sándor Kovács: Unitárius felfogások az úri szent vacsoráról a 16-18. században. Bevezetés és források. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2013), 214-240

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6

Elek Rezi

 1. Elek Rezi: The Lord's Supper in the Transylvanian Unitarian Church. In: Steers, David (szerk.) European Perspectives on Communion (H. N.: Ulster Unitarian Christian Association for the European Liberal Protestant Network 2001), 41-47