Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: Pokoly József (1866–1933). In: Baráth Béla Levente – Fekete Károly (szerk.) Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019), 531-536
  2. Vilmos József Kolumbán: Az univerzalista Huszti András . In: Egyed Emese (szerk.), Pakó László (szerk.), Sófalvi Emese (szerk.) Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. Szakosztályában (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2019), 189-200
  3. Vilmos József Kolumbán: Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele. In: Református Szemle 111 (2018), 194-202
  4. Vilmos József Kolumbán: Honterus János és Brassó reformációja. In: Ötvös József (szerk.), Berekméri Árpád Róbert (szerk.), Gálfalvi Ágnes (szerk.) Protestáns Marosvásárhely (Marosvásárhely: Mentor Kiadó 2018), 37-40
  5. Vilmos József Kolumbán: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695

Kurta József

  1. Kurta József: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989). In: Emődi András (szerk.) KRE 100. Tanulmányok a A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára (Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2020), 461-481
  2. Kurta József: Vásárhelyi János és az erdélyi református liturgia ügye. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2020), 388-403