Related articles

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: József és Aszeneth története. In: Enghy Sándor (szerk.) Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére (Sárospatak: Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó 2014), 43-57
  2. Zoltán Adorjáni: „…a hosszútűrés mindennél erősebb”. Jób testamentumának erkölcsi intelme. In: Benyik György (szerk.) Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (Szeged: JATE Press 2012), 35-49
  3. Zoltán Adorjáni: Jób, az apokrif irodalom atlétája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 185-195
  4. Zoltán Adorjáni: Jób Testamentuma. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 17-34
  5. Zoltán Adorjáni: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17

Botond Péter Koppándi

  1. Botond Péter Koppándi: Bogáti Fazekas Miklós és Jób könyvének parafrázisa. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 149-160

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Gondolatok Jób 1,21 és 2,10-hez. In: Lészai Lehel (szerk.) Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 74-76

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342