Kolumbán Vilmos József

A konferencia célja, hogy minél több megközelítésből vizsgálja a magyar protestantizmus közel félévezredes múltját. Az egyháztörténeti előadások mellett szívesen látjuk az eszme-, művelődés-, művészettörténeti előadásokat is. Időpont: 2021. június 2.

Az ünnepély keretében sor kerül az első évesek fogadalomtételére és a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért hallgatók díjazására.

Már a 16. századi zsinatok kiemelten foglalkoztak a lelkészi magatartás kérdéskörével. Többnyire pontosan meghatározták a lelkészi munkakört, de részletesen rendelkeztek a lelkész magánéletéről is. Az egyházi törvényekben szabályozták a ruházat, viselkedés és a lelkész családjának magatartását is, ezzel is jelezve, hogy minden a lelkészi hivatásnak van alárendelve.

Pages

Subscribe to Kolumbán Vilmos József