Kolumbán Vilmos József

A konferencia célja, hogy minél több megközelítésből vizsgálja a magyar protestantizmus közel félévezredes múltját. Az egyháztörténeti előadások mellett szívesen látjuk az eszme-, művelődés-, művészettörténeti előadásokat is. Időpont: 2021. június 2.

Az ünnepély keretében sor kerül az első évesek fogadalomtételére és a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért hallgatók díjazására.

Már a 16. századi zsinatok kiemelten foglalkoztak a lelkészi magatartás kérdéskörével. Többnyire pontosan meghatározták a lelkészi munkakört, de részletesen rendelkeztek a lelkész magánéletéről is. Az egyházi törvényekben szabályozták a ruházat, viselkedés és a lelkész családjának magatartását is, ezzel is jelezve, hogy minden a lelkészi hivatásnak van alárendelve.

9:00 Megnyitó: Kolumbán Vilmos József
9:05–9:25 Csorba Dávid: Főt. Végveresmarti Sámuel (1734–1807) református hitvédelmi iratai
9:25–9:45 Verók Attila: Hallei kiadványok a brassói Honterus Gimnázium könyvtárában a 18. században
9:45–10:05 Tóth Levente: 18. századi lelkészek vagyoni helyzete - források és lehetőségek
10:05–10:25 Szabadi István: Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665)
10:25–10:35 Megbeszélés

Oldalak

Subscribe to Kolumbán Vilmos József