Kolumbán Vilmos József

Az ünnepély keretében sor kerül az első évesek fogadalomtételére és a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért hallgatók díjazására.

Már a 16. századi zsinatok kiemelten foglalkoztak a lelkészi magatartás kérdéskörével. Többnyire pontosan meghatározták a lelkészi munkakört, de részletesen rendelkeztek a lelkész magánéletéről is. Az egyházi törvényekben szabályozták a ruházat, viselkedés és a lelkész családjának magatartását is, ezzel is jelezve, hogy minden a lelkészi hivatásnak van alárendelve.

9:00 Megnyitó: Kolumbán Vilmos József
9:05–9:25 Csorba Dávid: Főt. Végveresmarti Sámuel (1734–1807) református hitvédelmi iratai
9:25–9:45 Verók Attila: Hallei kiadványok a brassói Honterus Gimnázium könyvtárában a 18. században
9:45–10:05 Tóth Levente: 18. századi lelkészek vagyoni helyzete - források és lehetőségek
10:05–10:25 Szabadi István: Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665)
10:25–10:35 Megbeszélés

A Pokoly Esték keretében Ősz Sándor Előd egyháztörténész-levéltáros tart előadást A 16. század erdélyi református püspökei és használati tárgyaik címmel.

Meghívó
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke tisztelettel meghívja a 2019. május 14-én 18,00 órától kezdődő könyvbemutatóra.
A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben című kötet a 2018. május 30-án tartott egyháztörténeti konferencia előadásait tartalmazza. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Kolumbán Vilmos József. Kiadja a Kolozsvári Protestáns Teológiai intézet, Kolozsvár 2019.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pages

Subscribe to Kolumbán Vilmos József