Kolumbán Vilmos József

9:00 Megnyitó: Kolumbán Vilmos József
9:05–9:25 Csorba Dávid: Főt. Végveresmarti Sámuel (1734–1807) református hitvédelmi iratai
9:25–9:45 Verók Attila: Hallei kiadványok a brassói Honterus Gimnázium könyvtárában a 18. században
9:45–10:05 Tóth Levente: 18. századi lelkészek vagyoni helyzete - források és lehetőségek
10:05–10:25 Szabadi István: Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665)
10:25–10:35 Megbeszélés

A Pokoly Esték keretében Ősz Sándor Előd egyháztörténész-levéltáros tart előadást A 16. század erdélyi református püspökei és használati tárgyaik címmel.

Meghívó
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke tisztelettel meghívja a 2019. május 14-én 18,00 órától kezdődő könyvbemutatóra.
A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben című kötet a 2018. május 30-án tartott egyháztörténeti konferencia előadásait tartalmazza. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Kolumbán Vilmos József. Kiadja a Kolozsvári Protestáns Teológiai intézet, Kolozsvár 2019.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadás egy mindeddig ismeretlen személyhez köthető családi iratcsomón keresztül mutatja be a világi források egyháztörténeti hasznosításának lehetőségeit, Egyúttal arra világít rá, hogy a történeti források megmentése, megfelelő őrzése, egyszóval megbecsülése, milyen fontossággal bír a 21. században is. Egy háromszéki család 18-19. századi gazdasági iratain keresztül bomlik ki előttünk több nemzedéknyi lelkészi család kapcsolathálója, a forrásanyag segítségével pedig eddig ismeretlen rokoni szálak, családi viszonyok kerülnek felszínre.

Meghívó
az Egyház, iskola, művelődés című IV. egyháztörténeti konferenciára, amelyre 2019. május 14-én kerül sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszékének szervezésében.

Oldalak

Subscribe to Kolumbán Vilmos József