Könyvbemutató -- Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal...

Éles Éva: Könyvbemutató -- Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal.... Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2022, November 22 - 12:15

2022. nov. 22-én, 12:15-től a KPTI dísztermében könyvbemutatóra kerül sor. Intézetünk oktatója, Kató Szabolcs Ferencz, jelentetett meg az egyházi év ünnepeihez kapcsolódóan egy 16 igetanulmányt tartalmazó kötetet, amelynek címe: Amikor a kakas megszólal... A kötetet Drd. Éles Éva, katonai lelkipásztor, debreceni doktorjelölt mutatja be. Az alábbiakban rövid ízelítőként a könyv hátlapján olvasható fülszöveget közöljük.

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást. Igaz ez még az elcsendesedést naponta gyakorló lelkipásztorra is, akinek különösen akkor sűrűsödnek össze a teendői, amikor a világ ünnepi hangulatba kerül, és egy kicsit nyugodtabbá válik. A három sátoros ünnepkör ilyen, ahol egymást érik a szolgálatok, és sokszor kevés idő jut a készülésre. Ez a kötet ebben kíván segítséget nyújtani Isten igehirdető szolgáinak. Minden egyes ünnephez öt igetanulmányt olvashatunk, és egy, az ágendás beszéd textusához kötődő fejezetet. A fejezetek az alkalomhoz illő textusok exegetikai feldolgozását és az azokhoz kapcsolódó igehirdetési vázlatot tartalmazzák, valamint egy kész igehirdetést is kínálnak. Mindazonáltal a könyv közérthetőségre törekszik, és az Isten akaratát kereső hívek is haszonnal forgathatják egy-egy számukra érdekes igerész kapcsán. Kutassuk hát együtt az Írásokat!