Ravasz László gyakorlati teológiai kutatóközpont

A konferencia arra a kérdésre keres választ, hogy hogyan lehet jelen és szolgálhat a mennyei Krisztus földi teste korunk társadalmi valóságban. Ezt a kérdéskört fejtik ki az előadások és boncolgatják a fórumbeszélgetés résztvevői.

A fórumbeszélgetést szociológiai kérdésfelvetések indítják, amelyek mentén beszélgetnek egymással az egyházi vezetés, a gyülekezeti lelkipásztorkodás és a teológiai tudomány képviselői.

A konferencia arra a kérdésre keres választ, hogy hogyan lehet jelen és szolgálhat a mennyei Krisztus földi teste korunk társadalmi valóságban. Ezt a kérdéskört fejtik ki az előadások és boncolgatják a fórumbeszélgetés résztvevői.

A fórumbeszélgetést szociológiai kérdésfelvetések indítják, amelyek mentén beszélgetnek egymással az egyházi vezetés, a gyülekezeti lelkipásztorkodás és a teológiai tudomány képviselői.

A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont 2017. májusában alakult meg a Protestáns Teológiai Intézetben. Célja egyfelől, hogy lehetőséget teremtsen olyan kérdések bemutatására és megbeszélésére, amelyek a lelkipásztori és vallástanári szolgálattal, illetve a gyakorlati teológia tudományával kapcsolatosak. Másfelől fórumot biztosít a tagok számára, hogy beszámoljanak saját tevékenységükről, illetve szakmailag reflektáljanak az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat időszerű kérdéseire.

A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör tisztelettel hív minden érdeklődőt éves konferenciájára. Erre az eseményre 2018. május 15-én kerül sor Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézetben. Regisztráció

A gyakorlati teológiai kör egyrészt a szakmai konferenciák szervezésében, másrészt a műhelymunkák koordinálásában vállal feladatot. A Kör így reflektál az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat aktuális kérdéseire, és azokra egyfajta laboratóriumként válaszokat keres és fogalmaz meg.

Oldalak

Subscribe to Ravasz László gyakorlati teológiai kutatóközpont