Christmas legation

Sógor Árpád: Christmas legation. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Tuesday, 2019, December 24 - 17:00 to Friday, 2019, December 27 - 20:00